______________  فاضلاب بازکن  _______________

فاضلاب بازکن

فاضلاب بازکن ابزارکارگاهی است برای برطرف کردن گرفتگی لوله های فاضلاب در کارخانه ها ، کارگاه ها و همچنین منازل ، فاضلاب بازکن در قدرت ها و سایز های مختلفی تولید می شود ، از جمله این فاضلاب بازکن ها در سایت کارین ابزار می توان به فاضلاب بازکن 75 ، فاضلاب بازکن 200 برند نک اشاره کرد.