______________  دریل همزن  _______________

دریل همزن

دریل همزن ابزار کارگاهی برای همزدن رنگ ، ملات های ساختمانی و ... ، دریل همزن کاربرد های فراوانی در صنعت دارا می باشد از جمله دریل همزن موجود در سایت کارین ابزار می توان به دریل همزن RW 1020 برند متابو ، دریل همزن 1480 برند نک و دریل همزن AQU02-160B برند دی سی ای اشاره کرد .