______________  سنگ 1.6*180 میلیمتر  _______________

سنگ 1.6*180 میلیمتر

برای برش ورق استیل یا لوله استیل با فرز بزرگ از سنگ 1.6*180 میلیمتر استفاده می شود ، سنگ 1.6*180 میلیمتر برش استیل در برند های مختلف در سایت کارین ابزار ارائه می شود ، اما سنگ 1.6*180 میلیمتر علاوه بر برش استیل به دلیل آلیاژ مورد استفاده در آن برای برش سنگ و همچنین لوله پلیکا نیز کاربرد دارد (البته در بعضی از برندها) .