______________  سنگ 1.9*230 میلیمتر  _______________

سنگ 1.9*230 میلیمتر

برای برش ورق استیل و همچنین لوله های استیل به وسیله فرز سنگبری که قاب آن بزرگتر از فرز بزرگ آهنگری می باشد می توان از سنگ 1.9*230 میلیمتر استفاده کرد . از انواع سنگ 1.9*230 میلیمتر در سایت کارین ابزار می توان به برند های متابو و پگاتک اشاره کرد .