______________  سنگ 3*230 میلیمتر  _______________

سنگ 3*230 میلیمتر

برای برش سنگ به وسیله فرز بزرگ که قاب آن 230 میلیمتر می باشد از سنگ 3*230 میلیمتر استفاده می شود این سنگ ها برای برش ینگ های نرم مانند سنگ مرمر مورد استفاده قرار می گیرند .