______________  سنگ و مته  _______________

سنگ و مته

سنگ و مته از ابزار های برش کاری و سوراخکاری می باشند که هر کدام انواع مختلفی دارند مانند سنگ برش استیل ، سنگ برش آهن و همچنین مته سری متابو ، پکیج مته کبالت نک ، انواع مختلفی از سنگ و مته را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .