______________  سیم لخت کن  _______________

سیم لخت کن

سیم لخت کن ابزار دستی است برای لخت کردن سر سیم ها ، از سیم لخت کن بیشتر تعمیرکاران و همچنین برق کارها استفاده می نمایند ، سیم لخت کن معمولا به صورت سیم لخت کن هفت و هشتی یا سیم لخت کن اتومات یا سیم لخت کن کلاغی در بازار ابزار موجود می باشد