______________  شیارزن تک تیغ  _______________

شیارزن تک تیغ

ازجمله ابزار مورد استفاده برای برش سرامیک ، برش شیشه و همچنین شیارزدن برروی دیوار ، سنگ و ... که نیاز به آب داشته باشد شیارزن تک تیغ یا مرمربر مورد استفاده قرار می گیرد از شیارزن تک تیغ موجود در سایت کارین ابزار می توان به شیارزن تک تیغ (مرمربر) 5083 برند توسن و همچنین شیارزن تک تیغ (مرمربر) 1311 برند نک اشاره کنیم .