______________  شیارکن  _______________

شیارکن

شیارکن از ابزار برقی کارگاهی است برای شیارزدن برروی دیوار ، بتن و ... تفاوت شیارزن و شیارکن در این است که بعد از کار با شیارزن نیاز به این است که شیار زده شده با وسیله دیگری تخلیه شود ولی شیارکن خود هنگام کار شیاررا تخلیه می کند . از نمونه موجود در سایت کارین ابزار می توان به شیارکن 1130 برند نک اشاره کرد .