______________  انبر کلاغی  _______________

انبر کلاغی

یکی از ابزار های مورد استفاده برای نصاب های تابلو بنر انبر کلاغی می باشد ، انبر کلاغی غیر از کار در نصب تابلو کارایی های مختلفی دارد ، انبر کلاغی در سایزهای گوناگونی در بازار ابزار موجود می باشد که نمونه های آن را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .