______________  اینورتر آروا  _______________

اینورتر آروا

شرکت آروا یکی از تولید کنندگاه اینوتر جوشکاری در ایران می باشد که انواع مختلفی از اینوتر جوش ها را در ایران تولید و عرضه می نماید از جمله محصولات شرکت آروا در سایت کارین ابزار می توان به اینورتر جوش 160 آمپر آروا ، اینوتر جوش 180 آمپر ، اینورتر جوش 200 آمپر ، اینورتر جوش 220 آمپر ، اینورتر جوش 250 آمپر و اینورتر جوش 280 آمپر برند آروا اشاره کرد .