______________  اینورتر توسن  _______________

اینورتر توسن

یکی دیگر از شرکتهای وارد کننده اینورتر جوش شرکت توسن می باشد که به زودی تولیدات داخلی این شرکت را مانند برند آروا در بازار ابزار شاهد خواهیم بود در حال حاضر از اینورتر جوش برند توسن در سایت کارین ابزار می توانیم به اینورتر جوش 1416 و اینورتر جوش 1420 اشاره کنیم .