______________  موزاییک ساب  _______________

موزاییک ساب

موزاییک ساب دستگاهی است برای پرداخت سنگ هایی چون گرانیت ، مرمر و ... ، موزاییک ساب برند های متفاوتی  دارد که شما در سایت کارین ابزار می توانید برند متابو این محصول را مشاهده نمایید . موزاییک ساب برند متابو دارای دیمر کنترل سرعت می باشد . کد فنی این دستگاه در سایت کارین ابزار موزاییک ساب PWE 11-100 می باشد .