______________  ابزار کارگاهی برقی  _______________

ابزار برقی کارگاهی

ابزار برقی کارگاهی به مجموعه ابزار کارگاهی گفته می شوند که نیاز به برق داشته و در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند ، از جمله این  ابزار برقی کارگاهی در سایت کارین ابزار می توان به جارو برقی صنعتی و اره فلکه ، سنگ رومیزی (چرخ سنباده) ، سشوار و بلوور و حدیده برقی اشاره کرد .