______________  ابزار کارگاهی  _______________

ابزار کارگاهی

ابزار کارگاهی به مجموعه ابزار برقی و ابزار غیربرقی گفته می شود که عمدتا در کارگاههای بزرگ و متوسط مورد استفاده قرار می گیرند .در سایت کارین ابزار ابزار کارگاهی دارای دسته بندی به صورت : ابزار برقی کارگاهی ، ابزار مکانیکی ، ابزار کارگاهی عمومی می باشند . همچنین ابزار کارگاهی دارای برند های زیادی از جمله برند متابو (METABO) ، برند نک (NEK) ، برند توسن (TOSAN) ، برند دی سی ای (DCA) و برند آروا (ARVA) می باشند .