______________  آچار فرانسه  _______________

آچار فرانسه

آچار فرانسه از ابزار هایی است که کاربرد های مختلفی از جمله باز کردن مهره با سایز های مختلف دارد ، آچار  فرانسه دارای سایز بندی مختلفی از جمله آچار فرانسه 5 اینچ ، آچار فرانسه 7 اینچ ، آچار فرانسه 10 اینچ ، آچار فرانسه 12 اینچ و ... در سایت کارین ابزار می باشد .