______________  آچار یکسر رینگی  _______________

آچار یکسر رینگی

آچار یکسر رینگی در سایز ها و بسته بندی های مختلفی در بازار ابزار دستی یافت می شود اما به طور کلی پر مصرف ترین آچار یکسر رینگی  موجود در بازار آچار یکسر رینگی 8 عددی ، آچار یکسر رینگی 12 عددی و آچار یکسر رینگی 22 عددی می باشد که نمونه های آن را در سایت کارین ابزار می توان مشاهده نمود .