______________  جعبه مته متابو  _______________

جعبه مته متابو

شرکت متابو برای سهولت کاربران خود سری مته های خود را در جعبه مته متابو ارائه می نماید . جعبه مته متابو در دو سایز در بازار موجود می باشد : جعبه مته متابو 10-1 میلیمتر و جعبه مته 13-1 میلیمتر که هر کدام از آنها مدل های مختلفی را شامل می شوند .