______________  جعبه مته فولی گرند نک  _______________

پکیج مته فولی گرند نک

پکیج مته فولی گرند نک شامل مته های آهن مصرفی درمنازل به همراه مته الماسه دیوار مورد استفاده در منازل می باشد که در سایت کارین ابزار می توانید آن را مشاهده نمایید.