______________  جعبه مته نک  _______________

جعبه مته نک

شرکت نک برای سهولت کاربران خود سری مته های خود را در جعبه مته نک ارائه می نماید . جعبه مته نک دارای دو مدل پکیج مته فولی گرند نک و همچنین پکیج مته کبالت نک در سایت کارین ابزار می باشد .