______________  سری پیچ گوشتی  _______________

سری پیچ گوشتی

سری پیچ گوشتی در شاخه پیچ گوشتی سری قرار می گیرد ، سری پیچ گوشتی به نوک پیچ گوشتی گفته می شود که معمولا با دریل پیچ گوشتی برقی ، دریل پیچ گوشتی شارژی ، و همچنین پیچ گوتی دستی سری خور مورد استفاده قرار می گیرد ، انواع سری پیچ گوشتی را در سایت کارین ابزار از برند متابو می توان مشاهده نمود .