______________  خارجمع کن و بازکن  _______________

خارجمع کن و بازکن

خارجمع کن و بازکن از جمله پلایر هایی هستند که بیشتر در تعمیر گاه ها برای بازکردن یا بستن خار دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، خارجمع کن و بازکن معمولا در سایز بندی خارجمع کن بازکن 7 اینچ ، خارجمع کن بازکن 8 اینچ  و... که در سایت کارین ابزار نمونه های آن را می توانید مشاهده نمایید .