______________  آچار جغجغه ای  _______________

آچار جغجغه ای

آچار جغجغه ای به نوعی از آچار گفته می شود که قیمت رینگی آن به صورت متحرک بوده به صورتی که کاربر برای بازو بست کردن مهره دیگر نیاز به خارج کردن آچار و چرخاندن آن برای این کار نمی باشد ،در سایت کارین ابزار نمونه این آچار را از برند جانزوی می توانید مشاهده نمایید .