______________  پیچ گوشتی سری ضربه خور  _______________

پیچ گوشتی سری ضربه خور

از سری پیچ گوشتی سری که در کارگاه ها و همچنین در منازل کاربرد بسیار زیادی دارد می توان به پیچ گوشتی سری ضرب خور اشاره کرد ، پیچ گوشتی سری ضربه خور  ، معمولا در بسته های 6 یا 7 عددی در بازار ابزار دستی ارائه می شود که انواع مختلف آن را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .