______________  پیچ گوشتی تکی ضربه خور  _______________

پیچ گوشتی تکی ضربه خور

پیچ گوشتی تکی ضربه خور در سایز های مختلف در بازار ابزار موجود می باشد که کاربران بر اساس نیاز خود سایز مورد نظر را انتخاب می کنند تا بتوانند استفاده کنند . در سایت کارین ابزار انواع پیچ گوشتی تکی ضربه خور موجود می باشد .