______________  ست بکس ستاره ای و آلنی  _______________

ست بکس ستاره ای و آلنی

امروزه استفاده از پیچ های ستاره ای و آلنی در صنایع مختلف رواج پیدا کرده که برای باز و بست کردن آن می توان از ست بکس ستاره ای و آلنی استفاده نمود ، درسایت کارین ابزار انواع مختلفی از ست بکس ستاره ای و آلنی موجود می باشد که میتوانید آن را مشاهده نمایید .