______________  انبر قفلی و پرچ کن  _______________

انبر قفلی و پرچ کن

برای گرفتن ورق فلزی یا مهره هایی که هرز شده و همچنین برای پرچ کردن لوله های مسی ، آلمینیومی و استیل از ابزار هایی به نام انبر قفلی و پرچ کن استفاده می شود از این محصولات در سایت کارین ابزار از برند جانزوی می توانید مشاهده نمایید .