______________  پلایر ها  _______________

پلایر ها

به مجموعه ابزار دست که به صورت انبری می باشند پلایرها گفته می شود مانند پلایر (انبر دست ، سیم چین ، دمباریک) ، خار بازکن و جمع کن ، انبر آرماتور بندی و ... که محصولات مختلف آن را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .