______________  آچار دوسر رینگی  _______________

آچار دوسر رینگی

آچار دوسر رینگی در سایز ها و بسته بندی های مختلفی در بازار ابزار دستی یافت می شود اما به طور کلی پر مصرف ترین آچار دوسر  رینگی  موجود در بازار آچار دوسر رینگی 8 عددی ، آچار دوسر رینگی 12 عددی می باشد که نمونه های آن را در سایت کارین ابزار می توان مشاهده نمود .