______________  سنباده لرزان و فرز نجاری  _______________

سنباده لرزان و فرز نجاری

برای صاف کردن سطح چوب و همچنین شکل دادن به سطح چوب و MDF از ابزارهایی به نام سنباده لرزان و فرز نجاری استفاده می شود که هر کدام از این ابزار کارایی خاص خود را دارا می باشد . در سایت کارین ابزار سنباده لرزان و فرز نجاری به شکل سنباده لرزان سه گوش ، سنباده لرزان مشتی ، سنباده لرزان مستطیلی ، سنباده لرزان گرد و فرز نجاری تقسیم بندی می شوند .