______________  دریل پیچ گوشتی 230 وات  _______________

دریل پیچ گوشتی 230 وات

دریل پیچ گوشتی های برقی همواره برای بازو بست کردن و حتی گاهی اوقات سوراخکاری برروی فلزات نرم مورد استفاده قرار گرفته اند . دریل پبچ گوشتی ها را می توان با قدرت های متفاوت در سایت کارین ابزار مشاهده کرد . از جمله این نوع دریل پیچ گوشتی ها میتوان به دریل پیچ گوشتی 230 وات اشاره کرد . این نوع دریل پیچ گوشتی ها کاربردهای متفاوتی در صنعت دارند اما اغلب اوقات توسط MDF کارها کاربرد پیدا می کنند مانند دریل پیچ گوشتی 0901S توسن  و همچنین برندهایی مانند توسن .