پیچ گوشتی درایوال

پیچ گوشتی های برقی انواع مختلفی دارند که شما می توانید مدل های مختلفی از آن را در سایت کارین ابزار مشاهده کنید . از جمله این پیچ گوشتی ها پیچ گوشتی های درایوال هستند که کاربرد بسزایی در صنعت داشته و دارند . یکی از کاربرد های این نوع پیچ گوشتی های در بستن سقف های کاذب است . برندهای متنوعی از این نو ع پیچ گوشتی ها وجود دارد مانند متابو ، دی سی ای و همچنین مدل هایی مانند SE 4000  متابو  یا 0860  توسن ، USE 8 متابو و همچنین APL6  دی سی ای .