______________  پیچ گوشتی تکی  _______________

پیچ گوشتی تکی

پیچ گوشتی تکی در سایز های مختلف در بازار ابزار موجود می باشد که کاربران بر اساس نیاز خود سایز مورد نظر را انتخاب می کنند تا بتوانند استفاده کنند . در سایت کارین ابزار پیچ گوشتی تکی به دو دسته پیچ گوشتی تکی معمولی و پیچ گوشتی تکی ضربه خور تقسیم می شود .