______________  پیچ گوشتی سری معمولی  _______________

پیچ گوشتی سری معمولی

از سری پیچ گوشتی سری که در کاگاه ها و همچنین در منازل کاربرد بسیار زیادی دارد می توانب به پیچ گوشتی سری معمولی اشاره کرد ، پیچ گوشتی سری معمولی  ، معمولا در بسته های 5 ، 6 یا 7 عددی در بازار ابزار دستی ارائه می شود که انواع مختلف آن را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .