______________  پیچ گوشتی برقی  _______________

پیچ گوشتی برقی

پیچ گوشتی برقی دستگاهی است برای بازوبست کردن انواع پیچ ها که معمولا در دو نوع دریل پیچ گوشتی برقی و پیچ گوشتی درایوال مورد استفاده قرار می گیرند . پیچ گوشتی ها و دریل پیچ گوشتی ها قدرت های متفاوتی دارند که به کاربر اجازه می دهد نسبت به کاری که میخواهد انجام دهد دستگاه مورد نیاز خود را تهیه کند. از جمله قدرت های این دستگاه ها می توان به دریل پیچ گوشتی 400 وات ، دریل پیچ گوشتی 280 وات و همچنین دریل پیچ گوشتی 230 وات اشاره کرد . این ابزار ها در برندهای مختلف وارد کشور می شوند که میتوان به دریل پیچ گوشتی توسن ، دریل پیچ گوشتی نک ، دریل پیچ گوشتی آروا ، دریل پیچ گوشتی دی سی ای و همچنین در پیچگوشتی های درایوال  نیز می توان به پیچ گوشتی درایوال متابو اشاره کرد .