______________  پیچ گوشتی تکی معمولی  _______________

پیچ گوشتی تکی معمولی

پیچ گوشتی تکی معمولی در سایز های مختلف در بازار ابزار موجود می باشد که کاربران بر اساس نیاز خود سایز مورد نظر را انتخاب می کنند تا بتوانند استفاده کنند . در سایت کارین ابزار انواع پیچ گوشتی تکی معمولی موجود می باشد .