______________  پیچ گوشتی ها  _______________

پیچ گوشتی ها

پیچ گوشتی ها یکی از پر مصرف ترین ابزار دستی موجود در بازار ابزار دستی می باشد که تقریبا تمام ما با آن سرو کار داریم ، پیچ گوشتی ها در بازار ابزار دستی به دو صورت پیچ گوشتی سری و پیچ گوشتی تکی موجود می باشد .