______________  ست بکس ریلی  _______________

ست بکس ریلی

یکی دیگر از بکس های سری که در سایت کارین ابزار موجود می باشد ست بکس ریلی است این سری از بکس های جعبه ای و سری بر روی یک ریل فلزی قرار دارند و تعداد کمتری نسبت به جعبه بکس دارا می باشند و دارای دسته جغجغه و دسته بکس نمی باشند .