______________  جعبه بکس  _______________

جعبه بکس

جعبه بکس به مجموعه بکس های مصرفی در داخل جعبه های فلزی گفته می شود که سایزهای مختلفی را در بر می گیرد از نمونه های جعبه بکس در سایت کارین ابزار می توان به جعبه بکس 3.8 اینچ ، جعبه بکس 1.2 اینچ ، جعبه بکس 3.4 اینچ اشاره کرد .