______________  آچار لوله گیر دو دسته  _______________

آچار لوله گیر دودسته

آچار لوله گیر دودسته در صنعت لوله کشی و در منازل کارایی بالایی دارند ، آچار لوله گیر دودسته دارای سایز های مختلفی مانند آچار لوله گیر دودسته 1 اینچ ، آچار لوله گیر دودسته 1.5 اینچ ، آچار لوله گیر دودسته 2 اینچ ، آچار لوله گیر دودسته 3 اینچ ، آچار لوله گیر دودسته 4 اینچ و ... می باشد که در سایت کارین ابزار نمونه های مختلف آن را می توانید مشاهده نمایید .