______________  آچار ترکمتر  _______________

آچار ترکمتر

در مواردی برای بستن بعضی از پیچ ها بر روی ماشین آلات نیاز به فشار مشخصی می باشد تا پیچ به طور دقیق کارایی خود را داشته باشد . برای این منظور از ابزاری به نام آچار ترکمتر استفاده می شود . آچار ترکمتر دارای قدرت های متفاوتی می باشد که در سایت کارین ابزار انواع مختلف آن را از برند جانزوی میتوانید مشاهده نمایید .