______________  قلم شش گوش گرد  _______________

قلم شش گوش گرد

قلم شش گوش گرد در چکش تخریب های نیمه سنگین و سنگین کارایی دارد ، قلم شش گوش گرد به دو نوع تخت و تیز تقیم می شوند ، قلم شش گوش گرد در بازار ابزار دستی در سایز های قلم شش گوش گرد 40 سانتی و قلم شش گوش گرد 60 سانتی موجود می باشد .